Sportieve BSO

Sportvi biedt met haar sportieve buitenschoolse opvang kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar een plek waar zij zich op een veilige en gewaardeerde manier tot hun ware ik kunnen ontplooien. Ieder kind is bij ons uniek en verdient een persoonlijke benadering.

Onderzoek bevestigt dat kinderen zich door te bewegen motorisch beter ontwikkelen en fitter zijn. De afgelopen jaren is bewezen dat kinderen steeds minder bewegen, waardoor het motorisch niveau en het fitheidslevel zijn afgenomen. Door kinderopvang en sport samen te voegen, willen wij hierop inspelen.

Spelen en sporten zijn de ideale manieren om kinderen kennis te laten maken met verschillende vormen van bewegen. Zo ontwikkelen ze zich veelzijdig en ontdekken ze waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Door het bewegen kunnen ze zich beter concentreren en er zijn aanwijzingen dat dit hun schoolprestaties ten goede komt. Hier levert Sportvi graag een bijdrage aan.