Sportvi

Wij zijn Martijn Boeijen en Ramon Bulkens. Als afgestudeerd docent lichamelijke opvoeding en Sportkundige hebben wij aan den lijve ondervonden in welke mate het beweeggedrag van kinderen de laatste jaren is afgenomen, maar ook hoe eenzijdig het sportaanbod voor andere doelgroepen is.

Graag willen wij een persoonlijke en maatschappelijke bijdrage leveren, door sport- en beweegactiviteiten in te zetten als middel. Dit om hogere doeleinden te bereiken. Ook hebben wij ervaren dat voor vele doelgroepen de drempel om te (gaan) bewegen te hoog is. Er wordt nu veelal individueel gesport en wij zouden graag samen in beweging willen komen om plezier in het bewegen te krijgen en behouden, sociaal contact op te doen en op een leuke manier een bijdrage te leveren aan de gezondheid. Als professionals doen wij dit onder andere door kinderen op een jonge leeftijd op een leuke manier kennis te laten maken met diverse sport- en beweegactiviteiten en een uiteenlopend sport- en beweegprogramma voor andere doelgroepen uit onze samenleving aan te bieden.

Sportvi | Sportieve buitenschoolse opvang

Wij zijn van mening dat sport- en spelactiviteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen (op diverse gebieden). Door kinderen op jonge leeftijd op een leuke manier kennis te laten maken met diverse sport- en spelactiviteiten, is de kans groter dat ze op latere leeftijd (met plezier) blijven sporten. Daarnaast helpt het kinderen bij de socialisatie, het leren van (dagelijks toe te passen) vaardigheden, het maken van vriendjes en vriendinnetjes en bij het communiceren. Het belang van goed opgeleide beweegaanbieders is hierbij cruciaal. Het idee is daarom ontstaan om in Boxmeer kinderopvang samen te voegen met sport.

Wij vinden het belangrijk dat het leven thuis en dat op de buitenschoolse opvang op elkaar aansluiten. Door een goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) proberen wij deze leefwerelden met elkaar te verbinden.

Wij zijn gevestigd op het sportterrein van BSV Olympia ’18 en vinden het belangrijk dat iedereen actief bezig kan zijn. Niet alleen binnen, maar juist vooral buiten.