Visie

Ieder kind is uniek en verdient dan ook een persoonlijke benadering. Sportvi wil in samenwerking met begeleiders, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen de krachten bundelen, zodat we de kinderen de aandacht, ruimte en mogelijkheden bieden om hun ware ik te ontplooien.

De missie van Sportvi luidt als volgt: ‘Een veilige en vrije leeromgeving creëren, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen op sociaal-, emotioneel-, motorisch- en cognitief vlak. Hierbij vindt Sportvi een open foutencultuur belangrijk, zodat kinderen leren handelen vanuit eigen en elkaars inzien’.

Om bovenstaande te bereiken werkt Sportvi volgens de volgende kernwaarden:

  • Ieder kind is uniek. Wij zien elk kind als een individueel persoon met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen. Dit komt terug in de praktijk door kinderen vrijheid en keuzemogelijkheden te bieden. Het kind bepaald zelf met wie het speelt, met welke materialen en welke activiteiten hij/zij gaat ondernemen. Dit allen gebeurd wel binnen de vooraf gestelde grenzen. Alleen tijdens het vaste sportmoment doen alle kinderen mee.

  • De kinderen aan het woord laten. De pedagogisch medewerkers luisteren oprecht geïnteresseerd naar het kind, in plaats van alleen boodschappen over te brengen aan de kinderen (impliciet leren). Ieder kind heeft andere behoeftes en interesses en bij Sportvi krijgt het de kans om zich op een eigen manier te ontwikkelen.

  • Een positieve benadering naar de kinderen. Door deze benadering krijgen de kinderen een warm en vertrouwd gevoel, wat hun ontwikkeling optimaliseert. Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontplooien tot hun ware identiteit. Hiervoor is het van belang dat de pedagogisch medewerkers een veilige en uitdagende omgeving creëren, waarin kinderen dagelijks op hun eigen ontwikkelingsniveau sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief uitgedaagd worden. In deze omgeving is er een vaste structuur met duidelijke grenzen en regels.

  • Dat kinderen van elkaar en vanuit eigen handelen leren. De ontwikkeling van het kind komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het kind en het eigen handelen. De verschillen tussen de kinderen zijn de bouwstenen voor ieder van hen. Samen vormen ze een dynamiek van het ontwikkelingsproces. In de tweede plaats leren ze van ouder(s)/verzorger(s), volwassenen, docenten en pedagogisch medewerkers. Als laatste speelt het ontdekken, spelen met materialen en vallen en opstaan een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind.

  • De pedagogisch medewerkers hebben een open, toegankelijke en geïnteresseerde houding. Met deze houding creëren we een veilige omgeving, waarin we de kinderen echt willen leren kennen en ontdekken waar de behoeftes en interesses van de kinderen liggen en daarop inspelen.De basis van dit alles, is een veilige en gezonde leef- en speelomgeving.